Các Quyền Lợi Bổ Sung và Đặc Biệt

Ngoài các dịch vụ chăm sóc y tế và sức khỏe đang được cung cấp, chúng tôi còn cung cấp thêm một loạt các sản phẩm bổ sung và đặc biệt, cùng với các dịch vụ được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của quý vị cũng nhưng nhân viên của quý vị. Các sản phẩm của chúng tôi bao gồm:

Tài trợ và cung cấp sản phẩm – lựa chọn là ở quý vị

Quý vị có thể tài trợ bất kỳ sản phẩm đặc biệt / bổ sung nào theo cách phù hợp nhất với ngân sách của quý vị. Hãy tìm hiểu thêm về các sản phẩm và dịch vụ Tự Nguyện