Chọn Chương Trình Bảo Hiểm Sức Khỏe

Quý vị sẽ phải cân nhắc chương trình bảo hiểm nào phù hợp với quý vị trong giai đoạn ghi danh tự do, là thời điểm quý vị có thể mua một chương trình bảo hiểm trong Sàn Giao Dịch Các Chương Trình Bảo Hiểm Sức Khỏe của chính phủ .

Khi quý vị đang lựa chọn một chương trình bảo hiểm sức khỏe, quý vị sẽ cần phải xem xét nhiều hơn ngoài những khoản lệ phí và khoản khấu trừ để đánh giá các chương trình lựa chọn. Hãy xem qua khoản tiền đồng bảo hiểm, và sau đó quyết định xem nhóm khoản khấu trừ, lệ phí bảo hiểm và khoản tiền đồng bảo hiểm nào phù hợp với quý vị nhất.

Chọn chương trình bảo hiểm phù hợp với quý vị

Có nhiều yếu tố cần cân nhắc khi lựa chọn một chương trình bảo hiểm. Hãy nghĩ đến nhu cầu y tế lẫn tài chính của quý vị - từ các lựa chọn đài thọ đến lệ phí bảo hiểm hàng tháng , đến khoản tiền đồng trả khoản khấu trừ . Hãy cân nhắc đến hoàn cảnh gia đình, nhu cầu chăm sóc sức khỏe dự kiến của gia đình quý vị và những lựa chọn chương trình sẵn có.

Tốt nhất là hãy đánh giá những nhu cầu của quý vị và xác định độ ưu tiên cho từng nhu cầu, từ đó, quý vị sẽ biết mình cần gì ở một chương trình bảo hiểm. Hãy xem xét đến chi phí, phạm vi bảo hiểm, quyền lợi, sự linh hoạt khi đi khám với bác sĩ và những giới hạn của chương trình bảo hiểm nhằm giúp quý vị quyết định xem chương trình bảo hiểm nào phù hợp với quý vị.

Một khi quý vị biết được những lựa chọn chương trình bảo hiểm nào đang có sẵn, quý vị có thể đánh giá các lựa chọn chương trình bảo hiểm để xác định chương trình bảo hiểm nào phù hợp với hoàn cảnh của quý vị. Hãy xem lại các tài liệu liên quan đến chương trình bảo hiểm của quý vị - như tập quảng cáo, các bảng tóm tắt quyền lợi và các website – để tìm hiểu thêm những thông tin chi tiết giúp ích cho việc ra quyết định của quý vị. Những điểm cần cân nhắc bao gồm:

  • Khả năng chi trả (tổng chi phí)
  • Bảo hiểm và các quyền lợi
  • Quyền tiếp cận các bác sĩ và bệnh viện
  • Những trường hợp loại trừ và các giới hạn
  • Nguồn hỗ trợ sức khỏe thể chất và tinh thần

Kiểm soát chặt chẽ hơn về khoản chi tiêu dành cho chăm sóc sức khỏe

Quý vị có thể ghép chương trình bảo hiểm sức khỏe của quý vị với một Tài Khoản Tiết Kiệm Y Tế (Health Savings Account - HSA) mà quý vị có thể dùng để chi trả những chi phí y tế đủ điều kiện. Một HSA phải được ghép với một chương trình bảo hiểm có mức khấu trừ cao đủ điều kiện. Việc này cho phép quý vị thu xếp được một khoản tiền trước thuế có giới hạn để chi trả cho những chi phí y tế đủ điều kiện bảo hiểm. HSA của quý vị không thay đổi ngay cả khi quý vị thay đổi nơi làm việc hoặc các quyền lợi.

Luôn có một chương trình bảo hiểm phù hợp cho mỗi người – nhưng nếu quý vị vẫn chưa yên tâm, hãy cân nhắc xem phát biểu nào trong những phát biểu dưới đây mô tả đúng nhất về quý vị và gia đình của quý vị.

  • “Hầu như tôi không bao giờ đi khám bác sĩ. Ưu tiên hàng đầu của tôi là giữ mức chi tiêu hàng tháng ở mức thấp nhất có thể.” Chương Trình Bảo Hiểm Đồng có thể phù hợp với quý vị.
  • “Chúng tôi đang cố gắng cân bằng những khoản chi tiêu hàng tháng đã được dự báo trước với số tiền chi phí tự trả cho các dịch vụ sức khỏe trong suốt cả năm.” Chương Trình Bảo Hiểm Bạc có thể phù hợp với quý vị.
  • “Tôi muốn cắt giảm chi phí tự trả trong suốt cả năm. Tôi nghĩ chúng tôi đang sử dụng nhiều dịch vụ y tế hơn, vì vậy tôi không ngại trả thêm một ít tiền hàng tháng.” Chương Trình Bảo Hiểm Vàng có thể phù hợp với quý vị.
  • “Dựa vào tình trạng sức khỏe hiện tại của chúng tôi thì có lẽ chúng tôi sẽ phải sử dụng rất nhiều dịch vụ y tế trong năm nay. Tôi sẵn sàng trả lệ phí bảo hiểm hàng tháng cao hơn để giữ cho chi phí y tế của tôi ở mức thấp nhất có thể trong suốt cả năm.” Chương Trình Bảo Hiểm Bạch Kim có thể phù hợp với quý vị.

Các Nguồn Trợ Giúp

 

References to UnitedHealthcare pertain to each individual company or other UnitedHealthcare affiliated companies.

Insurance products and services offered are underwritten by All Savers Insurance Company, Health Plan of Nevada, Inc., UnitedHealthcare Community Plan, Inc., UnitedHealthcare Insurance Company, UnitedHealthcare of Alabama, Inc., UnitedHealthcare of Florida, Inc., UnitedHealthcare of Louisiana, Inc., UnitedHealthcare of the Mid-Atlantic, Inc., UnitedHealthcare of the Midwest, UnitedHealthcare of Mississippi, Inc., UnitedHealthcare of New England, Inc.,  UnitedHealthcare of New York, Inc., UnitedHealthcare of North Carolina, Inc., UnitedHealthcare of Ohio, Inc., UnitedHealthcare of Pennsylvania, Inc., Oxford Health Plans (NJ), Inc.

Each company is a separate entity and is not responsible for another’s financial or contractual obligations.

Administrative services are provided by UnitedHealthcare Services, Inc. or by related companies.