Chương Trình Bảo Vệ Khi Mắc Bệnh Hiểm Nghèo

Các nghiên cứu cho thấy xác suất mắc bệnh hiểm nghèo trong cuộc sống mỗi người ngày càng cao.* Vì vậy bảo hiểm bệnh hiểm nghèo là một phần quan trọng trong bất kỳ chương trình phúc lợi nào của chủ doanh nghiệp. Các khoản trợ cấp bệnh hiểm nghèo có thể giúp bổ sung cho bất kỳ bảo hiểm y tế nào, gồm các chương trình bảo hiểm có mức khấu trừ cao và các chương trình bảo hiểm theo ý khách hàng.

Trợ cấp Bệnh Hiểm Nghèo là gì?

Thường được gọi là trợ cấp sinh hoạt, các khoản trợ cấp bệnh hiểm nghèo có thế giúp bảo vệ các cá nhân hoặc gia đình khỏi tác động về tài chính nếu họ mắc phải bệnh hiểm nghèo.

Trợ cấp Bệnh Hiểm Nghèo hoạt động như thế nào?

Nếu nhân viên của quý vị được chuẩn đoán mắc một trong số 13 bệnh hiểm nghèo được đài thọ, anh ấy hoặc cô ấy sẽ nhận được một khoản thanh toán một lần để giúp chi trả các chi phí từ chi phí sinh hoạt hàng ngày đến các hóa đơn y tế. Khoản chi trả toàn bộ này được thực hiện ngay tại thời điểm nhận kết quả chuẩn đoán.

Các khoản trợ cấp có thể được chi trả lên đến ba lần, mỗi lần theo một danh mục khác nhau bên dưới1, và vợ/chồng cũng như con cái của nhân viên cũng nhận được mức bảo hiểm tương tự.2

Những Bệnh Được Đài Thọ3

Bệnh Ung Thư

 • Ung Thư
 • Ung Thư Biểu Mô Tại Chỗ (25%)
Bệnh Tim Mạch
 • Đau Tim
 • Suy Tim
 • Phình Mạch Máu
 • Đột Quỵ
 • Phẫu Thuật Động Mạch Vành (25%)
Những Bệnh Hiểm Nghèo Khác
 • Hôn Mê
 • Suy Thận Mãn Tính
 • Suy Cơ Quan Quan Trọng
 • Liệt
 • Tổn Thương Não Nghiêm Trọng
 • Phỏng Nặng

Các lựa chọn tài trợ phù hợp với ngân sách của quý vị

Quý vị có thể chọn chi trả toàn bộ, một phần hoặc không chi trả lệ phí bảo hiểm cho nhân viên của quý vị. Rất nhiều chủ doanh nghiệp chi trả 100% cho chương trình bảo hiểm cơ bản, và để nhân viên tự mua thêm các lựa chọn.

Hỗ trợ thêm nhưng không tốn thêm chi phí

Đây là một lý do chính đáng để mua cùng lúc cả hai chương trình bảo hiểm y tế và chương trình bảo hiểm bệnh hiểm nghèo của Bảo Hiểm Sức Khỏe Hiệp Nhất – UnitedHealthcare. Khi quý vị chọn mua cả hai chương trình, chúng tôi cung cấp sự hỗ trợ và các nguồn trợ giúp bổ sung cho những nhân viên của quý vị bị chuẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo thông qua một chương trình gọi là Chương trình Bệnh Hiểm Nghèo Bridge2Health (Bridge2Health Critical Illness).

*Cập nhật từ Thống kê về Tim Mạch và Đột Quỵ năm 2010, Hiệp Hội Tim Mạch Hoa Kỳ; Những Sự Kiện và Số Liệu về Ung Thư năm 2010, Hiệp Hội Ung Thư Hoa Kỳ.

1 Các khoản thanh toán một lần là 100% số tiền được đài thọ trừ khi có ghi chú khác như khoản trợ cấp một phần. Các khoản trợ cấp một phần cho phép phần tiền trợ cấp còn lại có thể được chi trả cho một bệnh hiểm nghèo được đài thọ khác trong danh mục quyền lợi. Tùy thuộc vào các kiểm tra y tế và điều kiện được định nghĩa trong hợp đồng.

2 Nếu bảo hiểm của vợ/chồng và/hoặc con nhỏ được cấp như một phần của chương trình bảo hiểm.

3 Tham khảo bảng tóm tắt quyền lợi để biết thêm chi tiết.