Thời điểm Ghi Danh vào chương trình Medicare

Cung cấp bởi chiến dịch Làm Rõ Về Chương Trình Medicare của Bảo Hiểm Sức Khỏe Hiệp Nhất – UnitedHealthcare (UnitedHealthcare’s Medicare Made ClearTM)

Hầu hết mọi người đủ điều kiện lần đầu tiên cho chương trình Medicare khi họ được 65 tuổi. Quý vị có thể ghi danh vào bất kỳ thời điểm nào trong khoảng thời gian ba tháng trước sinh nhật 65 tuổi của quý vị, trong tháng sinh nhật của quý vị và ba tháng liền sau đó.

 • Nếu quý vị nghỉ hưu hoặc bảo hiểm y tế thông qua chủ doanh nghiệp của quý vị kết thúc sau 65 tuổi, quý vị sẽ có một khoảng Thời Gian Ghi Danh Đặc Biệt là hai tháng để ghi danh vào một chương trình bảo hiểm Medicare. Nếu quý vị không có dự định nghỉ hưu và tiếp tục có bảo hiểm y tế thông qua chủ doanh nghiệp, quý vị có thể không cần quan tâm đến chương trình bảo hiểm Medicare. Hãy kiểm tra lại với nhân viên quản lý quyền lợi của quý vị để xem bảo hiểm y tế thông qua chủ nhân của quý vị làm việc như thế nào với chương trình Medicare Phần A và B.
 • Nếu quý vị tự đóng bảo hiểm và đủ điều kiện cho chương trình Medicare, hãy xem lại chính sách bảo hiểm hiện tại của quý vị ngay hôm nay và so sánh với một chương trình bảo hiểm sức khỏe Medicare. Quý vị có thể tiết kiệm được nhiều tiền hơn cho chi phí chăm sóc sức khỏe của quý vị.

Hãy đảm bảo ghi danh trước khi bảo hiểm hiện tại của quý vị hết hạn ít nhất 30 ngày đế tránh mất bất kỳ khoảng thời gian bảo hiểm nào, và tránh được khoản tiền phạt vì ghi danh trễ vào chương trình Medicare.1 Với một vài chương trình bảo hiểm, nếu quý vị không ghi danh ngay khi quý vị đủ điều kiện lần đầu tiên, quý vị có thể bị từ chối bảo hiểm hoặc phải trả lệ phí bảo hiểm cao hơn.

Đặt câu hỏi

Dù quý vị đang tự ghi danh hay đang giúp người khác chọn một chương trình bảo hiểm, dưới đây là một vài câu hỏi hữu ích cần đặt ra:

 • Bác sĩ của quý vị có chấp nhận chương trình bảo hiểm không?
 • Quý vị có đang dùng thuốc theo toa không? Những loại thuốc này có được chương trình bảo hiểm đài thọ không?
 • Chương trình bảo hiểm có phù hợp với ngân sách của quý vị không? Hãy đảm bảo rằng quý vị cân nhắc đến tất cả các chi phí, như khoản khấu trừ hàng năm, lệ phí bảo hiểm hàng tháng và các phụ phí.
 • Quý vị có muốn được thăm khám bởi những bác sĩ quý vị chọn không?
 • Quý vị có sẵn sàng thay đổi bác sĩ nếu điều đó giúp tiết kiệm tiền cho những chi phí chăm sóc sức khỏe của quý vị không?
 • Quý vị có đang tìm kiếm một chương trình bao gồm các dịch vụ liên quan đến thính giác và thị giác không?
 • Chương trình bảo hiểm của quý vị có cung cấp các chương trình sức khỏe giúp bỏ thuốc lá, đường dây nóng liên lạc với y tá, các dụng cụ giảm cân hoặc các chương trình tập thể dục không?

Xem lại những lựa chọn của quý vị

Tùy theo địa điểm, có thể có sẵn một vài lựa chọn chương trình bảo hiểm Medicare.

 • Chương trình Medicare Nguyên thủy (Phần A và B)
 • Chương trình Medicare Nguyên thủy + chương trình bảo hiểm thuốc theo toa Phần D
 • Chương trình Medicare Nguyên thủy + Chương Trình Bảo Hiểm Bổ Sung cho Chương Trình Medicare
 • Chương trình Medicare Nguyên thủy + Phần D + Chương Trình Bảo Hiểm Bổ Sung cho Chương Trình Medicare
 • Chương trình Medicare Nguyên thủy + chương trình Medicare Advantage (có thể bao gồm Phần D)

Khi quý vị ghi danh vào một chương trình Medicare, quý vị không bị gắn chặt với chương trình đó vĩnh viễn. Nếu nhu cầu chăm sóc sức khỏe của quý vị thay đổi theo thời gian, quý vị sẽ có cơ hội để thay đổi chương trình bảo hiểm ít nhất mỗi năm một lần vào khoảng Thời Gian Ghi Danh Hàng Năm (Annual Enrollment Period - AEP) từ ngày 15 tháng Mười đến ngày 7 tháng Mười Hai. Hãy chắc chắn rằng quý vị xem lại bảo hiểm sức khỏe của mình hàng năm vào khoảng thời gian AEP, để quý vị có được bảo hiểm cần thiết cho năm tới.

Tìm Hiểu Thêm

Nếu quý vị muốn tìm hiểu về cách thức hoạt động của từng chương trình Medicare, hãy truy cập mục Làm Rõ Về Chương Trình Medicare. Quý vị sẽ tìm được những công cụ và video hữu ích mang lại cho quý vị sự tự tin cần thiết trong quá trình đưa ra quyết định lựa chọn chương trình Medicare. Ngoài ra, hãy xem công cụ trực tuyến của chúng tôi để so sánh các chi phí của các chương trình bảo hiểm cung cấp bởi Công ty Bảo Hiểm Sức Khỏe Hiệp Nhất-UnitedHealthcare.

1Nếu quý vị đủ điều kiện để nhận được sự giúp đỡ đặc biệt, quý vị sẽ không bị tính khoản tiền phạt vì ghi danh trễ (late-enrollment penalty - LEP). Tương tự, nếu quý vị có chương trình bảo hiểm thuốc theo toa khác, ít nhất là tốt như chương trình Medicare (còn được gọi là bảo hiểm có uy tín), quý vị có thể không bị phạt khoản tiền LEP.

Các chương trình bảo hiểm được bảo hiểm thông qua Công Ty Bảo Hiểm Bảo Hiểm Sức Khỏe Hiệp Nhất – UnitedHealthcare, hoặc một trong các chi nhánh của công ty, một tổ chức Medicare Advantage có hợp đồng với chương trình Medicare hoặc một nhà bảo trợ chương trình Medicare Phần D được chấp thuận. Việc ghi danh vào chương trình bảo hiểm phụ thuộc vào việc gia hạn hợp đồng của chương trình bảo hiểm với chương trình Medicare.