Bảo Hiểm Nhân Thọ

Là một trong những chương trình tập hợp bảo hiểm cuộc sống và bảo hiểm thương tật phát triển nhanh nhất trong ngành.

Bảo Hiểm Sức Khỏe Hiệp Nhất Các Quyền Lợi Đặc Biệt – UnitedHealthcare Specialty BenefitsSM giúp quý vị tiếp cận hơn một chục những sản phẩm có giá trị, bao gồm:

 • Bảo Hiểm Nhân Thọ Cơ Bản
 • Bảo Hiểm Nhân Thọ Bổ Sung
 • Bảo Hiểm Nhân Thọ Phụ Thuộc
 • Bảo Hiểm Tử Vong và Thương Tật Do Tai Nạn
 • Bảo Hiểm Tai Nạn Đặc Biệt
 • Bảo Hiểm Nhân Thọ Cá Nhân thông qua Tiếp Thị Tại Công Sở

Bảo Hiểm Sức Khỏe Hiệp Nhất Các Quyền Lợi Đặc Biệt – UnitedHealthcare Specialty BenefitsSM cung cấp những lợi thế cạnh tranh sau:

 • Sức mạnh tài chính
  Các quyền lợi của chúng tôi nhận được mức đánh giá A+ bởi công ty dịch vụ tài chính Standard and Poor’s (Công Ty Bảo Hiểm Bảo Hiểm Sức Khỏe Hiệp Nhất – UnitedHealthcare).

 • Các lựa chọn tài trợ linh hoạt
  Phần lớn các chương trình trợ cấp bảo hiểm đều có thể hoặc được bảo hiểm toàn bộ, hoặc chủ doanh nghiệp chi trả hoặc nhân viên chi trả toàn bộ.

 • Các chương trình bảo hiểm được thiết kế theo yêu cầu
  Chúng tôi cung cấp những chương trình bảo hiểm được thiết kế linh hoạt với nhiều lựa chọn quyền lợi và những khoản tiền trợ cấp. Và sản phẩm của chúng tôi bao gồm những điểm đặc biệt như những quyền lợi được trả trước, miễn phí bảo hiểm và chuyển đổi loại hình bảo hiểm nhân thọ.

 • Các dịch vụ hỗ trợ người thụ hưởng
  Các thành viên được tiếp cận dịch vụ an ủi khi đau buồn, hỗ trợ về tài chính và pháp lý. Những người thụ hưởng cũng sẽ nhận được sự giới thiệu đến các bác sĩ lâm sàng, nhà tư vấn tài chính và luật được cấp phép.

Hãy tận hưởng những lựa chọn linh hoạt, dịch vụ giá trị gia tăng và sự tăng trưởng hàng đầu trong ngành. Chỉ có ở Bảo Hiểm Sức Khỏe Hiệp Nhất Các Quyền Lợi Đặc Biệt – UnitedHealthcare Specialty Benefits.

 

*Cụm từ ”Chương trình bảo hiểm” có thể đề cập đến các chương trình bảo hiểm và/hoặc chương trình bảo hiểm quyền lợi HMO.