Các Chương Trình & Các Công Cụ

Mục tiêu của Bảo Hiểm Sức Khỏe Hiệp Nhất – UnitedHealthcare rất đơn giản. Chúng tôi muốn cải thiện việc chăm sóc sức khỏe cho mọi người. Đó là lý do vì sao chúng tôi đầu tư vào những công nghệ tiên tiến và những chương trình sáng tạo. Chúng tôi luôn làm việc nhằm mang lại những giải pháp chăm sóc sức khỏe đẳng cấp thế giới cho thành viên của chúng tôi.

Hãy tìm hiểu thêm về các nguồn trợ giúp dành cho thành viên của chúng tôi, bao gồm: