Bảo Hiểm Thị Giác

Lựa chọn rõ ràng trong những quyền lợi thị giác.

Chương trình bảo hiểm Thị Giác của Bảo Hiểm Sức Khỏe Hiệp Nhất – UnitedHealthcare cung cấp những quyền lợi thị giác xuất sắc.

Những quyền lợi của chúng tôi bao gồm:

 • Đài thọ phần lớn các chi phí về thị giác
  Chúng tôi đài thọ khám mắt hàng năm, toàn bộ tròng kính và gọng kính. Chúng tôi cũng đài thọ những loại kính áp tròng được lựa chọn (những loại khác được áp dụng phụ phí). Ngoài ra, các thành viên còn được giảm giá phẫu thuật mắt bằng tia laze.
 • Những quyền lợi thị giác không cần giấy tờ
  Các thành viên cũng có thể đặt lịch hẹn và mua tròng kính hoặc gọng kính mà không phải trình yêu cầu bồi hoàn hoặc thẻ căn cước.
 • Trợ cấp mua gọng kính
  Các thành viên nhận được một khoản trợ cấp hào phóng để mua gọng kính tại những nhà cung cấp dịch vụ thị giác trực thuộc hệ thống.
 • Lớp phủ chống xước tiêu chuẩn
  Chúng tôi đài thọ toàn bộ lớp phủ chống xước mặt kính cho mọi cặp kính được mua tại những nhà cung cấp trực thuộc hệ thống.
 • Quyền lợi đài thọ toàn bộ kính áp tròng tùy chọn
  Chúng tôi đài thọ toàn bộ chi phí mua những loại kính áp tròng được lựa chọn, bao gồm lần đánh giá phù hợp đầu tiên và hai lần thăm khám tiếp theo. Chúng tôi cũng cung cấp các khoản trợ cấp cho những loại kính áp tròng không nằm trong danh mục được đài thọ toàn bộ.
 • Hệ thống mở rộng toàn quốc
  Hãy lựa chọn trong hơn 50.000 nhà cung cấp trực thuộc hệ thống, gồm cả phòng mạch tư và những điểm thuộc chuỗi cửa hàng bán lẻ.

Hãy cung cấp cho nhân viên của quý vị những lựa chọn và quyền lợi thích hợp nhất để chăm sóc thị giác với Bảo Hiểm Sức Khỏe Hiệp Nhất Thị Giác – UnitedHealthcare Vision.

Chăm Sóc Mắt Tích Hợp

Các quyền lợi thị giác đang tác động rõ ràng đến chi phí dành cho bệnh tiểu đường và cao huyết áp. Hãy tìm hiểu làm thế nào để tối đa hóa giá trị của các quyền lợi chăm sóc thị giác.

Hãy tìm hiểu thêm về những quyền lợi của bảo hiểm thị giác và những loại nguồn trợ giúp mà chúng tôi cung cấp.