Các Sản Phẩm Tự Nguyện: Nha Khoa, Thị Giác, Nhân Thọ, Khuyết Tật, Bệnh Hiểm Nghèo và Tai Nạn

Quý vị có thể tài trợ bất kỳ quyền lợi bổ sung nào theo cách phù hợp nhất với ngân sách của quý vị. Quý vị có thể chi trả một phần lệ phí bảo hiểm cho nhân viên của quý vị - hoặc không chi trả. Dù sao đi nữa thì nhân viên của quý vị cũng sẽ hưởng lợi từ những mức giá bảo hiểm dành cho nhóm hết sức cạnh tranh của chúng tôi, thường là ít tốn kém hơn nhiều so với khi tự mua bảo hiểm.

Làm Cho Cuộc Sống Dễ Dàng Hơn

Việc cung cấp tất cả các quyền lợi của quý vị thông qua Bảo Hiểm Sức Khỏe Hiệp Nhất – UnitedHealthcare không chỉ giúp cuộc sống của quý vị dễ dàng hơn với chỉ một nhóm quản lý và dịch vụ cho tất cả các sản phẩm, chỉ một lần ghi danh và triển khai và chỉ một hóa đơn, mà còn mang lại giá trị cho nhân viên của quý vị.

Dễ dàng cho quý vị

 • Việc quản lý được thực hiện đơn giản với một nhóm tài khoản dành riêng cho tất cả các sản phẩm
 • Những buổi ghi danh tại chỗ cho những nhóm lớn
 • Các dịch vụ tự động 24/24, bao gồm các thay đổi hợp lệ và thẻ căn cước

Dễ dàng cho nhân viên của quý vị

 • Đơn giản, các tài liệu ghi danh cho từng cá nhân
 • Những buổi ghi danh tại chỗ (cho những nhóm lớn) có các nhân viên tư vấn ghi danh giúp hướng dẫn nhân viên lựa chọn quyền lợi
 • Ghi danh trực tuyến có các nhân viên tư vấn ghi danh giúp hướng dẫn nhân viên lựa chọn quyền lợi
 • Một số điện thoại dịch vụ cho tất cả các chương trình
 • Các dịch vụ tự động 24/24 để kiểm tra các yêu cầu bồi hoàn, in thẻ căn cước và hơn thế nữa

Vì sao quý vị nên cung cấp những quyền lợi này cho nhân viên của quý vị?

 1. Những nhân viên khỏe mạnh có năng suất làm việc cao hơn và số ngày nghỉ làm ít hơn. Những chương trình bảo hiểm này mang lại cho nhân viên của quý vị quyền tiếp cận các dịch vụ chăm sóc, các chương trình bảo hiểm và công cụ được thiết kế giúp đối đa hóa sức khỏe của họ.
 2. Nhân viên của quý vị sẽ đánh giá cao việc tiếp cận các chương trình bảo hiểm này với các giá dành cho nhóm – và điều này sẽ khiến cho doanh nghiệp của quý vị hấp dẫn hơn đối với những nhân viên tương lai. Ví dụ, quý vị có biết rằng bảo hiểm nha khoa là quyền lợi dành cho nhân viên được yêu cầu nhiều thứ ba, sau bảo hiểm y tế và chương trình bảo hiểm hưu trí không. Khi tình hình tài chính được cải thiện, những nhân viên giỏi nhất sẽ tìm đến những doanh nghiệp nào cung cấp cho họ một gói trợ cấp mạnh mẽ.
 3. Quý vị không cần phải tôn thêm chi phí. Vì vậy, không có lý do gì quý vị lại không cung cấp các chương trình tự nguyện của Bảo Hiềm Sức Khỏe Hiệp Nhất – UnitedHealthcare, đúng không?

Hãy hỏi thêm thông tin từ đại lý của quý vị hoặc liên lạc văn phòng đại diện Bảo Hiểm Sức Khỏe Hiệp Nhất – UnitedHealthcare của quý vị.