Chương trình Medicaid là gì

Medicaid là bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho người có thu nhập thấp. Phụ nữ mang thai, trẻ em, người cao tuổi và người khuyết tật đều đủ điều kiện để ghi danh vào loại hình bảo hiểm này. Đa số các chương trình bảo hiểm Medicaid đều bao gồm các quyền lợi sau:

  • Nằm bệnh viện.
  • Khám bác sĩ.
  • Chăm sóc thai phụ.
  • Tiêm ngừa cho trẻ em.
  • Các xét nghiệm tại phòng thí nghiệm và chụp X quang.

Mỗi tiểu bang đều có những quy định về Medicaid riêng. Vui lòng xem qua chương trình Medicaid tại tiểu bang của quý vị để biết thêm thông tin chi tiết.

Chương trình Medicaid có thể giúp cho việc chăm sóc sức khỏe phù hợp với khả năng chi trả hơn.

Chương trình bảo hiểm Medicaid có chi phí thấp hoặc không tính phí cho quý vị. Hãy liên lạc với văn phòng Medicaid tại tiểu bang của quý vị để biết thêm thông tin.

Chương Trình Bảo Hiểm Sức Khỏe Dành Cho Trẻ Em (Children’s Health Insurance Program - CHIP) là một lựa chọn khác cho một vài gia đình. CHIP cung cấp bảo hiểm giá thấp cho những đứa trẻ mà cha mẹ có mức thu nhập cao hơn điều kiện ghi danh vào chương trình Medicaid.

Có nhiều người đủ điều kiện ghi danh vào chương trình hơn bao giờ hết.

Ngay cả khi quý vị đã từng không đủ điều kiện để ghi danh vào chương trình Medicaid trong quá khứ, thì nay quý vị cũng có thể hội đủ điều kiện theo những quy định mới.

Quý vị có thể đăng ký và ghi danh vào chương trình Medicaid hoặc CHIP vào bất kỳ thời điểm nào trong năm. Nếu quý vị đủ điều kiện, bảo hiểm của quý vị có thể được áp dụng ngay.

Để tìm hiểu thêm, vui lòng ghé thăm trang uhccommunityplan.com.

Chương trình Medicare

Với những người đang có chương trình Medicaid và chương trình Medicare Phần A và B, chúng tôi cung cấp những Chương Trình Bảo Hiểm Nhu Cầu Kép Đặc Biệt tại một số tiểu bang. Tìm Hiểu Thêm

 

References to UnitedHealthcare pertain to each individual company or other UnitedHealthcare affiliated companies.

Insurance products and services offered are underwritten by All Savers Insurance Company, Health Plan of Nevada, Inc., UnitedHealthcare Community Plan, Inc., UnitedHealthcare Insurance Company, UnitedHealthcare of Alabama, Inc., UnitedHealthcare of Florida, Inc., UnitedHealthcare of Louisiana, Inc., UnitedHealthcare of the Mid-Atlantic, Inc., UnitedHealthcare of the Midwest, UnitedHealthcare of Mississippi, Inc., UnitedHealthcare of New England, Inc.,  UnitedHealthcare of New York, Inc., UnitedHealthcare of North Carolina, Inc., UnitedHealthcare of Ohio, Inc., UnitedHealthcare of Pennsylvania, Inc., Oxford Health Plans (NJ), Inc.

Each company is a separate entity and is not responsible for another’s financial or contractual obligations.

Administrative services are provided by UnitedHealthcare Services, Inc. or by related companies.