Bảo Hiểm Nha Khoa

Chúng tôi cung cấp trọn bộ những lựa chọn chương trình bảo hiểm nha khoa, mỗi chương trình có mức lựa chọn, đài thọ và tiết kiệm khác nhau. Quý vị có thể chọn chi trả toàn bộ, một phần hoặc không chi trả lệ phí bảo hiểm cho nhân viên của quý vị.

Nhưng những gì thực sự tạo nên sự nổi bật của các chương trình bảo hiểm nha khoa của Bảo Hiểm Sức Khỏe Hiệp Nhất – UnitedHealthcare là sự tập trung của chúng tôi vào sức khỏe và hạnh phúc. Là nhà cung cấp cả quyền lợi y tế lẫn nha khoa, chúng tôi vận dụng cách tiếp cận tích hợp để chăm sóc sức khỏe, trao quyền quyết định cho các thành viên của chúng tôi để đưa ra những lựa chọn có thể mang lại cho họ sức khỏe và hạnh phúc hơn.

Chúng tôi cung cấp cho các thành viên của chương trình bảo hiểm nha khoa của chúng tôi những thông tin quan trọng về mối liên hệ giữa sức khỏe răng miệng và các bệnh trạng như bệnh tiểu đường, bệnh tim và thai kỳ. Với thông tin tốt hơn, các thành viên có thể đưa ra những quyết định tốt hơn, những quyết định có khả năng mang lại sức khỏe tốt hơn – cho phép quý vị tận hưởng những chi phí thấp hơn và năng suất lao động cao hơn.

Thêm những lý do để chọn một chương trình bảo hiểm nha khoa của Bảo Hiểm Sức Khỏe Hiệp Nhất – UnitedHealthcare:

  • Một vài hệ thống quốc gia và khu vực lớn nhất nước
  • Các khoản tiết kiệm hệ thống đáng kể
  • Quy trình quản lý dễ dàng
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng chu đáo, nhanh gọn
  • Chương trình tiếp cận hiệu quả dành cho những nhóm từ 100 nhân viên trở lên tập trung vào những nhân viên có các bệnh trạng mãn tính

 

*Cụm từ ”Chương trình bảo hiểm” có thể đề cập đến các chương trình bảo hiểm và/hoặc chương trình bảo hiểm quyền lợi HMO.